VSM Link - Rút Gọn Link Đa Tính Năng

Luôn kiểm soát các liên kết của bạn bằng các tính năng nâng cao để rút ngắn, nhắm mục tiêu và theo dõi.

Features

Measure traffic, know your audience, stay in control of your links.

Target
Chuyển hướng người dùng của bạn dựa trên quốc gia, nền tảng hoặc ngôn ngữ.
Retarget
Nhắm mục tiêu lại đối tượng của bạn bằng cách thêm pixel theo dõi vào liên kết của bạn.
Số liệu thống kê
Tìm hiểu đối tượng của bạn, phân tích hiệu suất của các liên kết của bạn.
Share
Chia sẻ liên kết của bạn trên các nền tảng xã hội phổ biến hoặc qua mã QR.
Privacy
Bảo mật các liên kết của bạn bằng mật khẩu và các tùy chọn hết hạn.
Export
Xuất tất cả các liên kết và số liệu thống kê của bạn ở định dạng CSV.

quản lý liên kết

Complete quản lý liên kết platform to brand, track and share your short links.

Links
Rút ngắn, chia sẻ và xuất các liên kết của bạn bằng bộ tính năng nâng cao của chúng tôi.
Spaces
Nhóm các liên kết của bạn và sắp xếp chúng hợp lý thông qua các không gian tùy chỉnh.
Domains
Xây dựng thương hiệu cho các liên kết của bạn với các miền của bạn, tạo niềm tin và tăng tỷ lệ nhấp của bạn.
example.com/b6vxe
Consectetur - Adipiscing
example.org/e362o
Fusce - Vehicula
example.com/gmyux
Consequat - Elit Ornare
example.net/qyd8s
Sit - Amet
example.com/bqh6e
Lorem - Ipsum Dolorem

Số liệu thống kê

Tìm hiểu đối tượng của bạn bằng số liệu thống kê chi tiết của chúng tôi và hiểu rõ hơn về hiệu suất của các liên kết của bạn, đồng thời tuân thủ GDPR, CCPA và PECR.

Overview
Referrers
Countries
Cities
Languages
Platforms
Browsers
Devices
United States
12
Windows
30
Chrome
25
example.com
18
Desktop
36

tích hợp

Dễ dàng tích hợp với các nền tảng nhắm mục tiêu lại yêu thích của bạn.

Join us

Sẵn sàng để bắt đầu?

Tạo một tài khoản trong vài giây.

Bắt Đầu